Czym jest tai chi?

Pod nazwą tai chi kryje się system ćwiczeń fizycznych, pochodzący ze starożytnych Chin. To specyficzna gimnastyka, ściśle powiązana z filozofią, jaka legła u podstaw chińskiej medycyny. Jej podstawowym założeniem jest bowiem przekonanie, że w ciele każdego człowieka krąży energia życiowa, zwana chi. Człowiek zachowuje zdrowie, dopóki porusza się ona w sposób nieskrępowany po całym ciele, stąd poprzez ćwiczenia tai chi czyni się wysiłki, by tak właśnie było. Tai chi zalicza się do wschodnich sztuk walki, ponieważ pierwotnie służyło ono jako trening wojownikom. Niezwykłość tego systemu ćwiczeń tkwi przede wszystkim w tym, że w jego ramach opracowano specjalne sekwencje płynnych, powolnych ruchów, ściśle sprzężonych z oddychaniem. Tradycyjne formy tai chi to sekwencje składające się z konkretnej liczby tych sekwencji, przypominające skomplikowany układ choreograficzny. Przyswojona, regularnie praktykowana forma to sposób na utrzymanie gibkości całego ciała, ćwiczenie zmysłu równowagi, regulowanie pracy serca, sposób na wyciszenie i uspokojenie myśli.